Giỏ hàng

Chính sách chiết khấu cho khách sỉ năm 2019 của Unifriend.

Từ ngày 10/07/2019, với mục tiêu hỗ trợ và chăm sóc tốt hơn cho đối tượng khách mua sỉ và , Unifriend áp dụng bảng chiết khấu mới với rất nhiều ưu đãi hơn thời điểm trước. Cụ thể:

Doanh sốMức chiết khấu
1-3 triệu10%
3-5 triệu20%
5-10 triệu30%
10-20 triệu35%
Trên 20 triệu40%


    • Doanh số tính chiết khấu là doanh số hàng nguyên giá của mỗi lần mua hàng. Ví dụ đơn hàng nguyên giá 25 tr được chiết khấu 40%, còn phải thanh toán 25 tr x 0.6 = 15 tr.
    • Bảng chiết khấu áp dụng theo đơn hàng. Ví dụ lần đầu mua 25tr được chiết khấu 40%, lần thứ 2 mua 12 tr sẽ được chiết khấu 35%.
    • Các sản phẩm khuyến mại sẽ được tách ra 1 hóa đơn riêng. Mức chiết khấu dành cho khác sỉ sẽ được công bố vào thời điểm bắt đầu khuyến mại.
    • Liên hệ đặt hàng: Anh Tuyển-GDKD 0984651274