Giỏ hàng

Cách sử dụng tài khoản CTV

Hướng dẫn sử dụng tài khoản CTV

- Thông tin thanh toán: Hiện thị Tổng hoa hồng, hoa hồng đã thanh toán, hoa hồng chưa thanh toán

- Thông tin tài khoản: Gồm Thông tin liên hệ, Thông tin affiliate, Thông tin đăng nhập, Thông tin thanh toán

Trong phần thông tin affiliate, bạn có thể thấy link đặt hàng dành riêng cho mỗi CTV. Tất cả đơn hàng phải đặt qua link này mới được tính hoa hồng.

Thông tin đăng nhập: Bạn có thể thay đổi, cập nhật lại mật khẩu

Thông tin thanh toán: Bạn có thể thay đổi lại tài khoản nhận tiền

- Quản lý đơn hàng: CTV có thể nhìn thấy danh sách các đơn hàng của mình, số tiền hoa hồng tương ứng, trạng thái các đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng

- Lịch sử chiết khấu: Bạn theo dõi được lịch sử các lần phát sinh hoa hồng, phát sinh trừ hoa hồng do đơn hàng bị trả lại.

 

Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng tài khoản CTV tại https://youtu.be/p_6M3j6XrpI